Yetki Belge Türleri ve merak edilenler

1. Yetki Belgesi Nedir?

Ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yolcu ve yük taşıması için çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenlediği belgenin adıdır.

2. Yetki Belgesi’nin Çeşitleri Nelerdir?

Aracın ruhsatında yazan “araç cinsi”ne göre ve araç ile yapılacak işe göre alınacak belge türü belirlenmektedir.

Araçlar 2 sınıfa ayrılmaktadır;

 • Yük-eşya taşımacılığı için araçlar
 • Yolcu taşımacılığı için araçlar

Yük-Eşya Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Türleri ve Özellikleri

K1 Yetki Belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken belgedir. Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

K1 Yetki Belgesi almak için gereken şartlar şu şekildedir; K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

 1. Kamyon için;
  • Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.
  • Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.
  • Kamyonu olanlar için en az 1 ODY4* Belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.
  • 2023 yılı için 44.264 TL olan belge harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
  * Yurtiçi Yük Taşıma- Orta Düzey Yönetici Belgesi’ni ifade eder.
 2. Sadece kamyonet tipi aracı olanlar ve sadece araçların kayıtlı olduğu il içinde taşımacılık yapanlar ise:
  • Kamyoneti olanlar için asgari kapasite şartı, minimum azami yüklü ağırlığı 25 ton olmalıdır.Minimum 2 araç / azami yüklü ağırlık minimum 50 ton olmalıdır.Asgari kapasite için araçlarda maksimum yaş sınırı 20 yıl olmalıdır.En az 1 ODY4* Belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.2023 yılı için 11.066 TL (%75 indirim) olan belge harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
  * Yurtiçi Yük Taşıma- Orta Düzey Yönetici Belgesi’ni ifade eder.

K2 Yetki Belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacak kişilerin alması gereken belgedir.

K2 Yetki Belgesi için aranan şartlar şu şekildedir;

 1. Minimum 1 araca sahip olmak şarttır.
  • 2022 yılı için;
   • Kamyonetler için : 2023 yılı için 11.066 TL olan (%75 indirim) belge harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
   • Kamyonlar için; 2023 yılı için 44.264 TL olan belge harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı (taşınma eşyası) yapacak kişilerin alması gereken belgedir.

K3 Yetki Belgesi için aranan şartlar şu şekildedir;

 1. Minimum 2 araca sahip olmak şarttır / azami yüklü ağırlık minimum 35 ton olmalıdır.
 2. En az 1 ODY4* Belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.
 3. 2023 yılı için 22.128 TL olan belge harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

3. Yetki Belgesi İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Yetki belgesi alacak olan kişi ya da kurumun vergi levhasında belirtilen merkez adresinin bağlı bulunduğu ilin, bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

4. Yetki Belgesi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

– Taşıt belgelerinde kayıtlı araçların kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi durumunda, bu durumu 6090 gün içinde Ulaştırma Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

– Alınan yetki belgesine araç eklemesi yapılmaması ve araçta taşıt kartı bulundurulmadığının tespiti durumunda ilgili mevzuat uyarınca idari para cezası uygulanır.

Yetki Belgesi Dönüşüm / Değişim: Yetki Belgesi sahibi kişi ya da firma, yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesini farklı bir belgeye dönüştürebilir.

Alınan yetki belgesi asıl iştigal konusunu kapsamıyor ve firma yeni iştigaline uygun olan bir yetki belgesi almak istiyorsa, bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesini, istenilen genel ve özel şartlarını sağladığı ve aradaki fiyat farkını ödediği takdirde yetki belgesi değişim ve dönüşüm işlemini yapabilir.

Yetki Belgesi Yenileme: Yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belge sahibi kişi ya da firma faaliyetine devam etmek istiyorsa, yetki belgesini süresi içinde yenilemek zorundadır. Yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 90 (doksan) gün öncesinden itibaren Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’na yazılı olarak müracaat edebilirler. Süresi için yenilenmeyen yetki belgeleri bakanlık tarafından iptal edilir.

Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Yetki belgelerinin geçerlilik tarihinden önce yenileme için başvuru yapanlara harç tutarında %95 yetki belgesi harcı yenileme indirimi yapılmaktadır.

5. Sürücüler İçin Alınması Gereken Yetki Belgeleri Hangileridir?

SRC Belgesi (Sürücü Belgesi)

SRC1 Belgesi: Minibüs veya otobüs tipi araçlar ile yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

SRC2 Belgesi: Minibüs veya otobüs tipi araçlar ile yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

SRC3 Belgesi: Kamyon, kamyonet tipi araçlar ile yurtiçi ve uluslararası eşya-kargo taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

SRC4 Belgesi: Kamyon, kamyonet tipi araçlar ile sadece yurtiçinde eşya-kargo taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

Ticari araç (B,C,D, ve E türü sürücü belgeleri ile ticari maksatlı kullanılan araçlar) kullananların SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan araç kullandıklarının tespiti halinde kendisine idari para cezası, Bakanlığın vermiş olduğu yetki belgesine sahip olan bir firmanın aracını kullanıyor ise firmaya da idari para cezası ve yetki belgesine de uyarma cezası kesilmektedir.

25.02.2003 tarihinden sonra alınmış sürücü belgesine sahip olanların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın yetki verdiği Eğitim Merkezlerinin eğitimlerine katılarak ve sonrasında Bakanlığın açmış olduğu sınavdan geçer not alanlar belge almaya hak kazanmış olacaklar.

25.02.2003 tarihinden önce düzenlenmiş sürücü belgesine sahip olanlar ise Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi (KTFMYE) Yönetmeliği’ nin Geçici 2 nci maddesi gereğince eğitimden ve sınavdan muaf olarak adlarına SRC türü yetki belgesi düzenlenmektedir. Bu şekilde belge alacaklar www.ubgup.gazi.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilirler.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre, D3 ve K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden mevzuatın öngördüğü SRC türü Mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik raporu alma şartı aranmaz.

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Raporu: Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapordur.

Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Özellikleri;

 • Belgenin süresi 5 yıldır.
 • Bağlı bulunulan ildeki İl Sağlık Müdürlüğü’nün izin vermiş olduğu sağlık merkezlerinden alınması gerekmektedir.
 • Tüm hafif veya ağır ticari araç sürücüleri tarafından alınması şartı aranır.

Yasal Uyarı: Bu web sitesinde Yetki Belgeleri konusunda verilen bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup, araç sahiplerinin tabi oldukları mevzuata uyumlu davranarak kendi sorumlulukları dahilinde gerekli evrakları sağlamaları esastır. Bu konuda Baldır Nakliyat’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez, tazminat talebinde bulunulamaz.