Tonaj ve Gabari Bilgileri

Kamyonet haricindeki tüm kamyon ve çekicilerin, k belgesini, ağırlık ve gabarisini kontrol eden sınırı aşanlara ise tonajdan ceza uygulayan birimdir. Denetim istasyonu girişi dubalarla kapalı olmadığı taktirde aracınız boş dahi olsa girilmesi mecburidir.

Girilmediği taktirde plakaya cezai işlem uygulanır.

Araç sınıfları için farklı tonaj sınırlaması vardır. 

Azami yüklü ağırlık olarak ifade edilir. Araç, sürücü, yük, yakıt, branda, stepve v.s dahil ağırlığı ifade eder.

3 dingilli kamyonlar      :25 ton + %3,75 i+500 kg kantar toleransı 26,437 kg

4 dingilli kamyonlar      :32 ton + %3,75 i+500 kg kantar toleransı 33,700 kg

5 dingilli tırlar               :40 ton + %3,75 i+500 kg kantar toleransı 42,000 kg.

Tolerans değerleri kantarlar arası kalibrasyon farkı olabileceği için verilmiştir. Bunlar aracın hakkı değildir.

Riski alıp tolerans kadar daha yük atarsanız eğer, yukarıdaki değerleri 5 kg dahi geçseniz cezai işlem uygulanır.

Tonaj cezaları   :

Tonaj cezalarında kademeli sistem uygulanır, ceza yükü verene ve taşıyana olmak üzere 2 yere kesilir. Eğer irsaliye vermez iseniz tüm ceza taşıyana kesilir.

Yüzde 5 ila 10 fazlasına kadar yüklemelerde
araç yola devam eder.
1-işleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2- gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Yüzde 15 fazlasına kadar yüklemelerde
araç yola devam eder.
1-işleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2-gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Yüzde 20 fazlasına kadar yüklemelerde
araç yola devam eder.
1-işleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2-gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Yüzde 25 fazlasına kadar yüklemelerde
yük uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
1-işleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Yüzde 25’in üzerinde fazla yüklemelerde
Yük uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.
2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.