TAKOGRAF KALİBRASYONU

TAKOGRAF NEDİR?

Azami yüklü ağırlığı 3,500 kg’dan fazla olan, şehirler arası çalışan otobüs kamyon ve çekicilerde bulundurulması zorunlu olan, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerini kaydeden ve 2 takvim yılı boyunca hafızasında tutan cihazdır.

Kalibrasyon:

Bu dijital cihazlar 2 yılda bir takograf kalibrasyonu yapılması zorunludur. Plaka değişikliği olduğunda kalibrasyon yenilenir.

Araçta yedek takograf kâğıdı bulundurmanız gereklidir. Trafik denetimi sırasında sizden takograf çıktısı istenecektir.